Arkiv

Egil Røed arbeidet i løpet av sin karriere med ulike teknikker og temaer.

På disse sidene finner du utvalg av verker, de elste fra 1962 og frem til 2009, sortert etter teknikker.

 • Collage

  "Mine første collage laget jeg i 1966, "presset fram" av arbeidet med Gruppe 66 og sikkert med påvirkning av Asger Jorns utstilling i Bergen Kunstforening året før."

 • Dyptrykk

  "Fra slutten av 1950 årene og godt inn i 60 årene var en periode med mye eksperimentering og i dyptrykk var det spennende å prøve ut aquatint (toneetsing), flatbiting, koldnålsradering og kopperstikk."

 • Maleri

  "Mine malerier har stort sett alltid hatt natur / landskap som utgangspunkt bortsett fra en periode i slutten av 60 årene. Arbeidene hadde da et preg av tekniske/mekaniske konstruksjoner i hard edge utførelse samt enkelte op-art forsøk."

 • Mørtel

  "Mørtelbildene er en blanding av relieff og maleri og materiale er sement / mørtel og olje-/ akrylfarge."

 • Serigrafi

  "På slutten av 1960 tallet laget jeg de første serigrafiene. Det startet med noen op-art bilder, men jeg beveget meg nokså raskt over i tema med volds- og samfundskritikk i et tildels sterkt billeduttrykk.

 • Tre- og linosnitt

  "Fra begynnelsen av 80 tallet har tresnittet vært den grafiske teknikken som jeg hovedsaklig har arbeidet med og som fortsatt er mitt viktigste uttrykksmiddel.

 • Xylografi

  "Xylografi (også kalt trestikk) har jeg kun arbeidet med i korte perioder. Man arbeider på endevedsplater med gravørstikler og det gir muligheter for tynne skjær og stor valørrikdom."