Forfatterarkiv: Thorir Vidar

Xylografi

«Xylografi (også kalt trestikk) har jeg kun arbeidet med i korte perioder. Man arbeider på endevedsplater med gravørstikler og det gir muligheter for tynne skjær og stor valørrikdom.»

Tre- og linosnitt

«Fra begynnelsen av 80 tallet har tresnittet vært den grafiske teknikken som jeg hovedsaklig har arbeidet med og som fortsatt er mitt viktigste uttrykksmiddel.

Serigrafi

«På slutten av 1960 tallet laget jeg de første serigrafiene. Det startet med noen op-art bilder, men jeg beveget meg nokså raskt over i tema med volds- og samfundskritikk i et tildels sterkt billeduttrykk.

Mørtel

«Mørtelbildene er en blanding av relieff og maleri og materiale er sement / mørtel og olje-/ akrylfarge.»

Maleri

«Mine malerier har stort sett alltid hatt natur / landskap som utgangspunkt bortsett fra en periode i slutten av 60 årene. Arbeidene hadde da et preg av tekniske/mekaniske konstruksjoner i hard edge utførelse samt enkelte op-art forsøk.»

Dyptrykk

«Fra slutten av 1950 årene og godt inn i 60 årene var en periode med mye eksperimentering og i dyptrykk var det spennende å prøve ut aquatint (toneetsing), flatbiting, koldnålsradering og kopperstikk.»

Collage

«Mine første collage laget jeg i 1966, «presset fram» av arbeidet med Gruppe 66 og sikkert med påvirkning av Asger Jorns utstilling i Bergen Kunstforening året før.»